לצעוד קדימה

בעל הסולם, המורה הרוחני של הדור האחרון, נולד במאה הקודמת והותיר אחריו כתבים נצחיים המיועדים לנו לתיקון הכללי. קשה להעריך עד כמה דאג והשתדל לגלות ולפרסם את חוכמת הקבלה, אך סיפורים רבים קיימים על המאבק העיקש שקיים להביא את אשר ידע אל שדרת העם. כל ארגון קבלה לעם מבוסס על המורשת שלו. יש מספרים שהוא היה כותב ומדפיס מעל שמונה עשרה שעות ביום, תוך שהוא טובל את רגליו במים קרים מפחד שירדם ולא יספיק להשלים את כתביו. 

עד כמה יכול האדם להעריך את מפעלו של בעל הסולם? הבדר תלוי במימוש של כתבים אלו. לא מספיק להתעמק בלימוד קר של חוכמת הקבלה, עלינו להתקדם באהבת הזולת, לצעוד בעקבות ההנחיות שהותיר לנו בעל הסולם כמו ילד הצועד בעקבות הוריו, למרות שאין לו יכולת להעריך את נכונות צעדם, עד אשר יגיע למקומם. צריך להבין כי בעל הסולם הכין לנו את כל שנדרש עבורנו כדי להתקדם לעבר התיקון הכללי, תיקון האגו האנושי, בכתביו בכלל ובכתבי הדור האחרון בפרט, שם הוא כותב כי כל האנושות צריכה להגיע לתיקון, וישראל ראשונים כמכיני השיטה לכל אומות העולם. כותב בעל הסולם: "הבסיס לכל ביאורי, הוא הרצון לקבל המוטבע בכל נברא, והוא שינוי צורה מהבורא, וע"כ נפרדה ממנו הנשמה כאבר הנפרד מגוף, כי שינוי צורה ברוחנית הוא כמו גרזן מפריד בגשמיות".

האנושות סובלת מכך שאין קשר בין האור והכלי, בין השפע הנצחי לביננו, בין הבורא לבין הנבראים. הגענו כבר לזמנים בהם אנחנו עומדים במפתן הדלת. הקורונה מראה כי כח הטבע הכללי מתייחס אלינו כאל אדם אחד, ללא הבדל בין דת, צבע ומין. אנחנו חייבים להבין את גודל השעה ולקחת על עצמנו את התפקיד של בניית יחסים מתוקנים בינינו כפי שדרש בעל הסולם בכתביו. השנאה המתגברת בעם ישראל היא תוצאה של שבירת הכלי של האדם הראשון. בעל הסולם כותב על היווצרות הכלי, מתאר איך הוא נברא בשלבים עד לשבירתו. האנושות היא תוצאה של אותה שבירה, ומרגע השבירה קיבלנו הזדמנות להיות שותפים של הבורא בבניית אנושות מתוקנת. עלינו לבנות את הקשרים נכונים בינינו, המבוססים על קשרי אהבה והשפעה, כשם שהמערכת העליונה בנויה. כך נגיע ל"שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד".

You may also like